Organisation

Supervisory Board

 • Pierre Ballings (chair)
 • Sieger Dijkstra
 • Sandra den Hamer
 • Willem van Zeeland

Management

 • Dago Houben: CEO
 • Peter Smidt: creative director
 • Peter Sikkema: manager festivals 
 • Hans Jansen: head of production
 • Daniële Streep: head of finance & policy manager
 • Jildau Stoelwinder: marketing coordinator

Programming committee

 • Robert Meijerink
 • Joey Ruchtie
 • Ruud Berends
 • Peter Sikkema
 • Peter Smidt
 • Oskar Strajn

The ESNS Conference is realized in close cooperation with Buma Cultuur. We owe great thanks to De Oosterpoort for their hospitality and support. Eurosonic Noorderslag would not be possible without the dedicated efforts of all our music loving employees and freelancers.

Contact

Stichting Noorderslag

Trompsingel 21
9724 DA Groningen
Postbus 566
9700 AN Groningen

T: (+31) (0) 50 3680 244
E: info@remove-this.noorderslag.nl

Duurzaamheidsvisie - Music for Ever

Eurosonic Noorderslag neemt haar rol op het gebied van duurzaamheid serieus. Om ook voor toekomstige generaties een gezond klimaat te waarborgen, zal Eurosonic Noorderslag zich inzetten om het milieu niet meer te belasten dan strikt noodzakelijk is. Ook is Eurosonic Noorderslag zich bewust van het belang van een goed sociaal klimaat, daarom zijn zaken als diversiteit en toegankelijkheid voor zowel haar eigen organisatie als de evenementen belangrijk.

Eurosonic Noorderslag is van oudsher onderscheidend en verantwoordelijk; deze bijzondere positie biedt de organisatie de mogelijkheid om op het gebied van duurzaamheid en innovatie te inspireren. Door haar opzet verschilt Eurosonic Noorderslag van vele andere festivals en zijn de uitdagingen en oplossingen die dit met zich meebrengt ook uniek voor dit (type) festival. Door continue aandacht te hebben voor haar omgeving, waar mogelijk maatregelen te treffen om het milieu niet meer dan absoluut noodzakelijk te belasten en het goede voorbeeld te geven aan de artiesten en toeschouwers van onze evenementen, wil Eurosonic Noorderslag bijdragen aan de transitie naar een duurzame samenleving.

De duurzaamheidsvisie wordt in duurzaamheidsthema’s uitgewerkt in een duurzaamheidsmanifest. Dit manifest zal elke drie jaar worden herzien en waar nodig worden aangepast en ge-update. De duurzaamheidsthema’s van het duurzaamheidsmanifest zijn uitgewerkt in duurzaamheidsacties. Deze acties worden jaarlijks vastgesteld, uitgevoerd en geëvalueerd. Hierdoor ontstaat er een dynamisch Plan – Do – Act systeem waardoor de duurzaamheid van Eurosonic Noorderslag op een effectieve en efficiënte wijze in de organisatie wordt verankert.